Япон улсад "Сувилахуй, асаргаа" чиглэлээр гэрээгээр ажиллах хүмүүсээс шалгалт авлаа

 Нью Валью ХХК нь Япон улсад "Сувилахуй, асаргаа" чиглэлээр гэрээт ажилтан явуулахаар Японы Чиба мужийн "Chiba Care Business Cooperative" нийгэмлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа юм. Мөн тус нийгэмлэг манай компаниас гадна Монгол улсаас өөр хэд хэдэн ГАДААДАД АЖИЛЛАХ ХҮЧ ИЛГЭЭГЧ КОМПАНИ-тай хамтран групп болж ажиллаж байгаа болно.

Чиба Кэйр Бизнес болон Монгол улсын илгээгч компаниуд нийлж, 2017 оны 4-р улиралд 1 удаа, 2018 оны 1-р улиралд нэг удаа хүмүүсээ бүртгэн авч, бичгийн шалгалт авлаа.
Энэхүү бичгийн шалгалтанд тус компанид бүртгүүлсэн нийт 15 хүн тэнцсэн. Тэдний дундаас хүрэлцэн ирсэн Япон компаниудын Ярилцлагын шалгалтанд 6 хүн тэнцэж, ажлын санал аваад байгаа болно.

Японд улсад гэрээгээр ажиллах иргэдийг "Ур чадварын дадлагажигч" гэх бөгөөд нийт 3 жилийн хугацаанд Япон улсад ажиллах юм. Хэрэв  та сайн ажиллавал үргэлжлүүлээд 2 жил ажиллах буюу нийт 5 жил Япон улсад ажиллаж, амьдрах боломжтой.