Япон хэлийг өдөр бүр 2

Өнөөдрийн Япон хэл2:
Бид эхний ээлжинд гэр бүлийнхээ гишүүдийг хэрхэн дуудахыг суралцаж байгаа билээ. Өмнөх хичээл дээр Аав, ээж, хүү, охин гэдэг үгнүүдийг сурсан.
Аавыгаа бид "お父さん(おとうさんーotoosan)" гэж дууддаг. Харин ээжийгээ "お母さん(おかあさんーokaasan)" гэж дууддаг болохыг мэдэж авсан. Харин одоо ах дүүс бие биенээ хэрхэн дуудахыг мэдэж авцгаая. Энэ тухай дэлгэрэнгүйг та Япон хэлийг өдөр бүр эхний хичээлрүү энд дарж орж уншина уу.

Ах дүү нар: 兄弟(きょうだいーkyoudai)

Ах: 兄(あに ー ani)
Эгч: 姉(あね ー ane)
Эрэгтэй дүү: 弟(おとうと ー otooto)
Эмэгтэй дүү: 妹(いもうと ー imooto)
Нялх(нярай хүүхэд) : 赤ちゃん(あかちゃん ー akachan)

Харин гэр бүлийн дотор ах, эгч нарыгаа хүндэтгэж хэлэхдээ:
お兄さん(おにいさん ー oniisan)
お姉さん(おねえさん ー oneesan)
гэж тус тус дуудна.