Мэдээ мэдээлэл

Япон хэлийг өдөр бүр

 Нью Валью Япон хэлний төвөөс Япон хэл эхлэн сонирхогчиддоо зориулаад доорх зураг шиг Япон хэлний үгийг оруулаад явбал сонирхох хүн хэр олон байгаа бол? Өдөр тутам хэрэглэдэг энгийн үг хэллэгээс эхлээд цээжилж, яваандаа үгсийн баялаг нэмэгдээд ирэхээр богино өгүүлбэр, холбоо үг хэллэг, харилцан ярианы жишээ зэргийг оруулбал хэр сонирхох вэ?
Юутай ч эхний үгнүүдээ орууллаа.